Od straha stradaju bubrezi, od tvrdoglavosti kičma: Evo kako emocije uništavaju naše tijelo!

Emocionalna mapa tijela se najbolje objašnjava na sljedeći način.

Emocije (šokirati, uzbuditi i td.) su specifična vrsta stanja i procesa u ljudskoj psihi, koji se manifestuje tokom bilo kakvih događaja, pojava i situacija. Svakodnevno doživimo i do stotinu različitih emocija, a da čak to i ne primjetimo.

Za ljude su emocije od ključnog značaja – potrebne su nam da se prilagodimo da brzo odgovorimo na bilo koje životne pojave. Svi znamo kako ljudi obično izražavaju svoje emocije – licem, gestom, prirodom govora itd.Sve su to spoljašnje manifestacije osjećanja koje su lako podložne ljudskom oku i razumijevanju. Međutim, potpuno zaboravljamo unutrašnje manifestacije. Emocije direktno utiču na rad unutrašnjih organa. Pored toga, specifična emocija povezana je sa određenim organima.

Na primjer:Osjećanje radosti i ljubavi povezano je sa srcem. Gubitak interesovanja za život – sa štitnom žlijezdom. Tvrdoglavost – sa kičmom. Užas sa bešikom. Anksioznost sa stomakom. Strah sa bubrezima. Frustracija i razdražljivost sa slezenom. Neprijateljstvo i bijes sa žučnom kesom. Ljutnja sa jetrom. Tuga i hrabrost sa plućima.

Jake i trajne emocije iscrpljuju organizam i blokiraju odgovarajuće meridijane. Ako stalno preispitujete situaciju u svojoj glavi, ne možete je zaboraviti i pamtite je ponovo i ponovo, tada to uništava vaše tijelo – naši mišići i organi čuvaju informacije o događajim koji su se jasno utisnuli u pamćenje.

Suprotno je takođe tačno. Odnosno, kršenje rada bilo kog organa dovodi do ispoljavanja određenih emocija, sa kojom je ovaj organ povezan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *