Šta je Vikinška bolest?

Vikinška ili Dupuytrenova bolest  je stanje prilikom kojeg dolazi do postepeno savijanja prstiju prema dlanu .

Smatra se da bolest potiče od Vikinga, koji su je  širili  Sjevernom Evropom i šire, dok su putovali i družili se sa lokalnim stanovništvom.

Definicija: 

Depuytrenov kontrakt je bolest palmarnog trakta koji dovodio do postepenog kontrakcije prstiju prema dlan.

Etiologija je nepoznata. Javlja se i kod muškaraca i žena, a mnogo je učestalija kod muškaraca i to  starijih od 50 godina.

U nekim porodicama je češća, posebno u onim čiji članovi pate od ciroza, dijabetesa i epilepsije.

S vremenom, Dupuytrenov kontrakt smanjuje sposobnost osobe da drži predmete.

Simptomi: 

Dupuytrenova bolest progresivno je stanje koje zahvata vezivno tkivo na dlanu šake i na prstima, a može postepeno napredovati u Dupuytrenovu kontrakturu (jedan od mogućih simptoma Dupuytrenove bolesti, a razvit će se kod približno 25 posto bolesnika), pri čemu se zahvaćeni prst ili prsti trajno savinu prema dlanu šake.

viking1

Liječenje Dupuytrenove bolesti

Dupuytrenova bolest ne može se izliječiti, ali postoje hirurški i nehirurški tretmani koji mogu ublažiti simptome. Bolest se može ponoviti nakon tretmana te se u tom slučaju odabrana metoda mora ponoviti.

Nehirurške metode liječenja uključuju tretman ubrizgavanjem lijeka kolagenaza clostridium histolyticum koji sadrži enzime (nazvane kolagenazama) koji se ubrizgavaju izravno u tračak. Ti enzimi otapaju kolagen kako bi se tračak razbio. Dan nakon injekcije slijedi postupak tijekom kojeg liječnik isteže prst razbijajući tračak. U nekim slučajevima tračak sam puca i nije potreban postupak istezanja.

Ostale nehirurške metode uključuju perkutanu fasciotomiju iglom i liječenje zračenjem koje se obično koristi kod bolesnika u ranim stadijima bolesti. Kirurški zahvati preporučuju se kod oboljelih s funkcionalnim oštećenjem i kontrakturama zgloba od 30 ili više stepeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *